मजदूरलाइ वैशाख र जेठमा ५० प्रतिशत मात्र पारिश्रमिक